Zelftest

1/28

Heeft u veel werk te doen?
2/28

Moet u extra hard werken om het werk af te krijgen?
3/28

Hoe vaak komt het voor dat het werk toch niet af is?
4/28

Heerst er in uw team een goede werksfeer?
5/28

Wordt er in het team effectief samengewerkt?
6/28

Zijn er hinderlijke conflicten en meningsverschillen in uw team?
7/28

Heeft u emotioneel hinder van hetgeen u op uw werk meemaakt?
8/28

Voelt u zich vrij om te zeggen wat u wilt op het werk?
9/28

Heeft u het idee dat uw werk wordt gewaardeerd?
10/28

Er zou meer naar mij geluisterd moeten worden.
11/28

Ervaart u voldoende support van uw gezin en/of vrienden met betrekking tot uw werk?
12/28

Vindt u het resultaat/het effect van uw werk belangrijk?
13/28

Aan het einde van een werkdag voel ik me leeg.
14/28

Een werkdag vormt een zware belasting voor me.
15/28

Ik voel me mentaal uitgeput door mijn werk.
16/28

Ik sta al moe op nog voordat ik moet beginnen.
17/28

Van mijn werk krijg ik energie.
18/28

Als ik opsta heb ik zin om te gaan werken.
19/28

Ik ben niet meer zo enthousiast over mijn werk als vroeger.
20/28

Ik merk dat ik minder betrokken ben met mijn werk, dat ik afstand neem.
21/28

Ik merk dat ik mijn werk (in denken en/of doen) steeds vaker mee naar huis neem.
22/28

Ik ervaar veel ruimte om een eigen invulling te geven aan de inhoud van mijn functie.
23/28

Ik twijfel aan het nut van mijn werk.
24/28

Ik ben enthousiast over mijn baan.
25/28

Ik ben trots op mijn werk.
26/28

Ik ga helemaal op in mijn werk.
27/28

Mijn werk inspireert me.
28/28

Ik voel me gelukkig als ik aan het werk ben.
Doe de test opnieuw