Verschillende tools

Toolkit

De toolkit bestaat uit drie delen.

  1. Inleiding: Resultaat: de gebruiker heeft inzicht in goed gebruik van de toolkit
  2. Diagnose grip op werk (druk): Resultaat: de gebruiker heeft helder wat voor hem de oorzaken van werkdruk zijn; zijn persoonlijke diagnose
  3. Whitepapers (korte e-trainings-modules gericht op één thema) Resultaat: aansluitend op de diagnose gebruikt hij, uit 20 whitepapers, de meest relevante; eerst door te lezen en aansluitend nader uit te werken.

De toolkit wordt stap voor stap doorlopen. Iedere stap geeft inzicht dat nodig is om verder te kunnen gaan met de vervolgstappen. Het werkt als een trechter; je start breed met tal van mogelijke oorzaken. Je wordt geleid naar de oorzaken en oplossingen die voor JOU van toepassing zijn en daar ga je mee aan het werk.

Resultaat: Een duurzaam resultaat in het realiseren van een effectieve werkdruk; voor de medewerker zelf en vaak zonder dat de omgeving daarvoor hoeft te veranderen.

 

Workshop grip op je werkdruk

In het programma geven we een impuls aan het zelf realiseren van een effectieve werkdruk. Er worden herkenbare situaties uit uw organisatie opgenomen en ook delen uit de toolkit komen aan bod. De duur van de workshop is 1,5 dag (inclusief follow-up).

Resultaat: de deelnemers kennen de meest relevante handvatten voor een effectieve werkdruk waarmee ze binnen hun werk aan de slag gaan. Vaak zonder dat de omgeving daarvoor hoeft te veranderen.

 

Train de trainer

In een programma, deels in team- en deels in individueel verband, begeleiden we de deelnemers bij bewustwording van eigen effectieve werkdruk en het overdragen ervan op medewerkers binnen uw organisatie. Ook bij deze tools maken we gebruik  van de toolkit.

Resultaat: Deelnemers zijn het zichtbare voorbeeld van het realiseren van een effectieve werkdruk en dragen het over op anderen. Ze zetten hierbij de toolkit in als instrument.