Praktijkvoorbeelden

Onderstaand leest u enkele voorbeelden uit onze praktijk bij klanten.

Ontwikkeling en implementatie professioneel HR

Een project waarbij in drie fasen integraal HRM is gerealiseerd

  1. Ontwikkelen en actualiseren van het HR-kader: bv functie-, salarishuis,

collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, effectieve verzuim beheersing.

  1. Implementeren van het HR-kader: inspraak & besluitvorming, harmoniseren van

arbeidsvoorwaarden, enz.

  1. Adviseren en ondersteunen van managers zodanig dat zij ZELF HR items effectief oppakken

Projectresultaat: HR is effectief en professioneel geregeld.

Na een Reorganisatie.

Een themaproject met als doel, in een nieuwe teamsamenstelling de projecten uit een jaarplan ook ECHT te gaan realiseren. In de rol van coach/trainer is inzicht, sturing en hands-on vaardigheid gegeven die heeft bijgedragen aan leiderschapsontwikkeling en…..

Het projectresultaat: 80% van de projecten is gerealiseerd en in het volgende jaar (2015) heeft dit mooie resultaat zich doorgezet.

Een flexibele EN passende workforce

Flexibele & passende inzet van human capital, dat willen we toch allemaal !!

De oplossing zit in de opzet van een flexibel functiehuis, de bijpassende attitude van medewerkers en conforme arbeidsvoorwaarden.

In deze opdracht is een flexibel functiehuis (incl. competenties) ontwikkeld & geïmplementeerd. Met als resultaat dat (vaste) medewerkers doen wat ze moeten doen, op het juiste moment en met PLEZIER .

En wel zo belangrijk; de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden is slim en transparant geregeld.