Nieuwe perspectieven………

Eerlijk afscheid nemen

Wanneer een samenwerking tussen werkgever en werknemer (voor de toekomst) geen toegevoegde waarde meer heeft of erger nog, onmogelijk wordt, is het voor alle partijen van belang dit op een eerlijke, concrete maar ook slagvaardige wijze bespreekbaar te maken. Je bent dat niet alleen verplicht aan elkaar maar zeker ook aan collega’s in de directe omgeving. Heel sociaal naar een medewerker gaat vaak ten koste van de andere medewerkers die dan ook nog eens extra toegevoegde waarde (moeten) brengen.

Een (dreigende) mismatch tijdig bespreekbaar maken helpt dus alle betrokkenen; de sfeer blijft constructief, kosten kunnen op een effectieve manier worden besteedt (bijvoorbeeld met opleiding) en niet in het minst kan de samenwerking positief worden afgerond.

Lees verder

Een nieuwe toekomst

Reorganisaties zijn een continue proces. Dat geldt niet alleen voor de organisatie, ook de loopbaanwensen-ambities en (on)mogelijkheden van en voor medewerkers veranderen.

Onze ervaring leert dat het resetten van de loopbaanperspectieven onderbelicht blijft; door zowel werknemers als werkgevers. Een mismatch ligt op de loer met alle negatieve gevolgen van dien; ziekteverzuim, negatieve werkdruk, gemopper, enz. Dat is jammer, want het kan zoveel beter gaan als je het LEF hebt de uitdaging aan te gaan en op te pakken.

Het bied je, vaak verrassend, de mogelijkheid we een nieuwe (werk) toekomst te bouwen.

Lees verder