In vier stappen naar…

Inventariseren
Uitgaande van de (bestaande) ervaringen en/of metingen bekijken we samen welke knelpunten er zijn en waarom het tot nu toe niet (voldoende) heeft gewerkt. Ook bespreken we wat je wilt bereiken voor jouw organisatie als het gaat om effectieve werkdruk.
Als resultaat van deze stap presenteren wij een plan van aanpak waarin je helder en concreet leest hoe uw werkdrukproject een succes gaat worden en welke werkvormen (zie verder op de pagina) binnen onze methode ingezet worden.

Implementeren
We gaan samen met een aantal kernmedewerkers aan de slag met de uitvoering van het plan van aanpak. We trainen en begeleiden de kernmedewerkers die het realiseren van effectieve werkdruk weer overbrengen aan hun collega’s. Zo wordt je organisatie van binnenuit krachtiger en kun je uitgaan van een duurzame verbetering van effectieve werkdruk. Als tweede implementeren we diverse werkvormen (zie verder op de pagina).

Dit is geen standaardwerk! Reken vooral op instrumenten die hun succes reeds hebben bewezen.

Uitvoeren
De kernmedewerkers worden de ambassadeurs van de methode “grip op je werk(druk)”. Samen met hen stellen we een activiteitenplan op dat gaat bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen uit stap 1. Voor deze stap geldt; wat zij zelf kunnen doen, doen ze zelf. Waar externe ondersteuning slim is, zijn wij er voor hen, op ieder gewenst moment.

Borgen &Evalueren
Niet in het minst evalueren we samen of jullie doelstellingen behaald zijn. Duurzaam effect van de methode vraagt onderhoud. Wij geven je in deze stap concrete handvatten om de continuiteit te waarborgen. Zo laten wij een tastbaar instrument na dat je blijvend helpt binnen jouw organisatie een effectievere werkdruk te behouden.

Bij “tools” lees je concrete uitleg.