De aanpak

Wij maken (uitstroom) programma’s meetbaar, geen softe benadering, gewoon duidelijk, inspirerend en met respect! Het brengt je verder!

Van Eijndhoven & Go staat voor doelen stellen en plannen maken om deze doelen te bereiken. Wat wordt de stip op de horizon? Naar dit antwoord gaan we met elkaar op zoek. We passen daarbij onder andere creatieve (tv) formats toe om dat antwoord helder te krijgen. Verdere coaching op het realiseren van de doelen kan dan plaatsvinden.

We hechten erg veel belang aan verankering van gedrag en vaardigheden binnen organisaties. Als we weer weg zijn, dan begint het pas echt, dan wordt de kwaliteit van ons werk echt zichtbaar.