Aanpak in drie stappen

1.Inventariseren
Uitgaande van de ervaringen en/of stappen die al ondernomen zijn, bekijken we samen welke knelpunten er zijn en waarom het tot nu toe niet (voldoende) werkt. Ook bespreken we wat je wilt bereiken voor jouw organisatie als het gaat om innovatief HR.
Als resultaat van deze stap presenteren wij een plan van aanpak waarin je helder en concreet leest wat het HR-project gaat inhouden en hoe het tot een succes zal leiden.

 

2.Uitvoeren & Implementeren
We ontwikkelen, actualiseren en implementeren de “harde kant” in de vorm van een HR-kader (bv; functiehuis, arbeidsvoorwaardenregeling, beoordelingsmethode, enz,)
Evenzo is een goed gebruik van het HR-kader; de “zachte kant”. We trainen en begeleiden alle betrokkenen in het gebruik. Ook cultuur-items komen aan de orde; een belangrijk aspect bij innovatief HR. Je kunt uitgaan van een duurzame verbetering van HR binnen jouw organisatie.

Let wel: dit is geen standaard HR-werk! Onze tools en ondersteuning zijn daadwerkelijk innovatief.

 

3.Borgen & Evalueren
Een duurzaam effect vraagt onderhoud. We geven je in deze stap concrete handvatten waarmee je ZELF je continuïteit waarborgt. Zo laten wij een tastbaar instrument na dat er voor zorgt dat HR blijvend voor je werkt en rendement geeft.